سرور مجازی اوکراین

سرور مجازی 512 مگابایت اوکراین
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 20GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 1 گیگ اوکراین
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1.5T
سرور 2 گیگ اوکراین
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور مجازی 4 گیگ اوکراین
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 100GB SSD
 • پورت 200 مگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود