سرور مجازی استونی

سرور 512 مگابایت استونی
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ استونی
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 25GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1T
 • سیستم عامل ویندوز موجود میباشد
سرور 2 گیگ استونی
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 40GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2T
 • سیستم عامل ویندوز موجود میباشد
سرور 4 گیگ استونی
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 20GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2.5T
سرور 4 گیگ استونی
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 100GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3T
 • سیستم عامل ویندوز موجود میباشد
سرور 8 گیگ استونی
 • حافظه رم 8GB
 • پردازنده 6core
 • دیسک 250GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4T
 • سیستم عامل ویندوز موجود میباشد