سرور مجازی برزیل

سرور مجازی 512 مگابایت برزیل
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ برزیل
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1T
سرور 2 گیگ برزیل
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2T
سرور 4 گیگ برزیل - ویندوز سرور
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 4 گیگ برزیل
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 80GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3T
سرور 8 گیگ برزیل - ویندوز سرور
 • حافظه رم 8GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 1T