سرور مجازی دبی

سرور مجازی 1 گیگ دبی
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 15GB SSD
 • ترافیک 500GB
سرور 2 گیگ دبی
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 20GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 4 گیگ دبی- ویندوز سرور
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 8 گیگ دبی- ویندوز سرور
 • حافظه رم 8GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 4 گیگ دبی
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 45GB SSD
 • ترافیک 2T