سرور مجازی استرالیا

سرور 1 گیگ استرالیا
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 2 گیگ استرالیا
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 25 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 3 گیگ استرالیا 0 موجود است
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 30گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 4 گیگ استرالیا
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 30 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 6 گیگ استرالیا 0 موجود است
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 40 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 8 گیگ استرالیا 0 موجود است
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 50 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 16 گیگ استرالیا 0 موجود است
 • رم 16گیگ
 • سی پی یو 8گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 12 گیگ استرالیا 0 موجود است
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 60 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود