سرور مجازی مالزی

سرور 4 گیگ مالزی - ویندوز سرور
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 1 گیگ مالزی
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 25GB SSD
 • ترافیک 2T
سرور 8 گیگ مالزی - ویندوز سرور
 • حافظه رم 8GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 2 گیگ مالزی
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • ترافیک 3T
سرور 4 گیگ مالزی
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 3core
 • دیسک 75GB SSD
 • ترافیک 4T