سرور مجازی هلند

سرور مجازی 512 مگابایت هلند 0 موجود است
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ هلند
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 25GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1T
سرور 4 گیگ هلند
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 7T
سرور 2 گیگ هلند ویندوز
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2T
 • سیستم عامل ویندوز موجود میباشد
سرور 6 گیگ هلند
 • حافظه رم 6GB
 • پردازنده 3core
 • دیسک 75GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 12T
سرور 4 گیگ هلند ویندوز
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 100GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3T
 • سیستم عامل ویندوز موجود میباشد