سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی 512 فرانسه رم
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 20GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • نا محدود ترافیک
سرور 1 گیگ فرانسه
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 2 گیگ فرانسه
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 25 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 4 گیگ فرانسه
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 30 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 8 گیگ فرانسه
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 50 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود