سرور مجازی ایرلند

سرور 512 مگابایت ایرلند
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ ایرلند
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1.5T
سرور 4 گیگ ایرلند
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 50GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 7T
سرور 6 گیگ ایرلند
 • حافظه رم 6GB
 • پردازنده 3core
 • دیسک 75GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 12T
سرور 4 گیگ ایرلند
 • حافظه رم 8GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 100GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 20T