سرور مجازی ایتالیا

سرور مجازی 512 مگابایت ایتالیا
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • نامحدود ترافیگ
سرور 1 گیگ ایتالیا
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • نامحدود ترافیک
سرور 2 گیگ ایتالیا
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • نامحدود ترافیک
سرور 4 گیگ ایتالیا
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 80GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • نامحدود ترافیک