سرور مجازی ایران

سرور 1 گیگ ایران
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 2 گیگ ایران
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 25 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 3 گیگ ایران
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 30گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 4 گیگ ایران
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 30 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 6 گیگ ایران
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 40 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 8 گیگ ایران
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 50 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 12 گیگ ایران
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 60 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
سرور 16 گیگ ایران
 • رم 16گیگ
 • سی پی یو 8گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه