سرور مجازی کره جنوبی

سرور مجازی 512 کره جنوبی
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ کره جنوبی
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 25GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1T
سرور 2 گیگ کره جنوبی
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 55GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2T
سرور 4 گیگ کره جنوبی
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 80GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3T
سرور 8 گیگ کره جنوبی 0 موجود است
 • حافظه رم 8GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 160GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4T