سرور مجازی بلژیک

سرور مجازی 512 مگابایت بلژیک
  • حافظه رم 512MB
  • پردازنده 1core
  • دیسک 10GB SSD
  • پورت 1 گیگ بر ثانیه
  • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ بلژیک
  • حافظه رم 1GB
  • پردازنده 1core
  • دیسک 30GB SSD
  • پورت 1 گیگ بر ثانیه
  • ترافیک 1.5T
سرور 2 گیگ بلژیک
  • حافظه رم 2GB
  • پردازنده 2core
  • دیسک 30GB SSD
  • پورت 1 گیگ بر ثانیه
  • ترافیک 1.5T
سرور 3 گیگ بلژیک
  • حافظه رم 3GB
  • پردازنده 3core
  • دیسک 60GB SSD
  • پورت 1 گیگ بر ثانیه
  • ترافیک 3T
سرور 4 گیگ بلژیک
  • حافظه رم 4GB
  • پردازنده 4core
  • دیسک 80GB SSD
  • پورت 1 گیگ بر ثانیه
  • ترافیک 4T
سرور 6 گیگ بلژیک
  • حافظه رم 6GB
  • پردازنده 6core
  • دیسک 160GB SSD
  • پورت 1 گیگ بر ثانیه
  • ترافیک 5T